GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Chào mừng đến với chính phủ của Guam. Chúng tôi rất tự hào về những sáng kiến, chúng tôi đang thực hiện để làm cho chính phủ làm việc tốt hơn cho bạn.

The website you are about to navigate is evolving based on our vision to bring services closer to you. This is public information you have a right to know about. You don’t have to put in a request or travel to an agency to find this information. Chúng tôi cung cấp cho nó ở đây thuận tiện cho bạn.

Cục Công nghệ thông tin Ä‘ang được cải thiện trang web chính phủ rá»™ng ở hÆ°á»›ng của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn có thể truy cập thêm nhiều dịch vụ trá»±c tuyến, so that you don’t have to wait in line or take off from your busy schedule to be served.

This government is about you. You are the boss. We are excited to serve you in every way we can. Thank You.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.