GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Ủy ban thành viên

Gayle Hendricks, Tiến sĩ, Ghế (Bằng cấp thiết bị đầu cuối Rep)
Lisa Base-Cruz, Ed.D, Phó Chủ tịch (Bằng cấp thiết bị đầu cuối Rep)
Jonathan Pilarca, Giám đốc ngân hàng (Hướng dẫn Tham tán Đại diện)
Michelle Santos, Ed.D (Đại diện cộng đồng)
Roberta Abaday (Đại diện cộng đồng)
Domingo Ocampo (Đại diện giáo viên)
Lisa Cooper-Nurse, Ed.D. (Administrator)

EX-officio THÀNH VIÊN:
Mary AY. Okada, EDD, President/CEO-GCC
Lourdes San Nicolas, Chủ tịch, GEPB
Jon Fernandez, Esq., DOE Superintendent
Thomas Krise, Tiến sĩ, Tổng thống, UOG
Pending Selection, GCEC Giám đốc điều hành, Secretary

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.