GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Thông tin Liên hệ

EMAIL: ‘office@gcec.guam.gov

WhatsApp Call / Message: (671) 735-2554 / 2557


Ủy ban thành viên

Gayle Hendricks, Ed.D, Chủ tịch (Bằng cấp thiết bị đầu cuối Rep)

Lisa Base-Cruz, Ed.D, Vice-Chairperson (Bằng cấp thiết bị đầu cuối Rep)

Michelle Santos, Ed.D, Giám đốc ngân hàng (Đại diện cộng đồng)

Roberta Abaday (Đại diện cộng đồng)

Leeana Lynn L. Borja (Hướng dẫn Tham tán Đại diện)

Lisa Cooper-Nurse, Ed.D (Quản trị viên Rep)

Domingo Ocampo (Đại diện giáo viên)

GCEC Staff

Giám đốc điều hành
Jesse John Quenga
jesse.quenga@gcec.guam.gov

Chứng nhận Cán bộ
Fran-Nicole Camacho
francamacho@gcec.guam.gov

Trợ lý hành chính
Gwendolyn Manglona
gwendolyn.manglona@gcec.guam.gov

Văn phòng Địa điểm: Trường Đại học Guam của Phòng Giáo dục 105 (1st lầu)
Địa chỉ:
Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục
303 Đại học lái DNNN Bldg. Phòng 105
Mangilao, OJ 96913
Điện thoại: +1-671-735-2554
Fax: +1-671-735-2569

Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ sáu từ,,en,chiều nghỉ lá»…,,en,Thứ sáu từ,,en,chiều nghỉ lá»…,,en,Thứ sáu từ,,en,chiều nghỉ lá»…,,en,Thứ sáu từ,,en,chiều nghỉ lá»…,,en,Thứ sáu từ,,en,chiều nghỉ lá»…,,en,Thứ sáu từ,,en,chiều nghỉ lá»…,,en 8:00 trên – 5:00 pm Holidays closed.

Tư vấn cá nhân: Theo lịch hẹn

GCEC Thanh toán:
Đại học Vị trí thủ quỹ Guam: UOG Kinh doanh Off giờ: MF; 8trên – 4chiều

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.