GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

AUTOMATIC EXTENSION UPDATE

Vào ngày 1, 2020, trong Thông báo, by Frank Lujan

Due to the extraordinary circumstances brought on by the COVID-19 pandemic, automatic extensions until August 31, 2020 will be provided for all educator certificates with expiration dates from March 16, 2020 to June 30, 2020. All renewals which would have occurred during that time period will be backdated to the original expiration date based upon the approval of the completed application. GCEC sẽ chấp nhận các ứng dụng đã hoàn thành sau khi văn phòng tiếp tục hoạt động bình thường theo chỉ thị của Chính phủ đảo Guam,,en,Vui lòng gửi email cho Fran Camacho tại,,en,nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc,,en,CẬP NHẬT KHAI THÁC TỰ ĐỘNG,,en.

Please email Fran Camacho at francamacho@gcec.guam.gov if you have any questions or concerns.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en