GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Temporary Office Location

On November 19, 2018, trong Thông báo, bởi doug.chan

Temporary Office Location: SBPA Building Room 260 (2nd floor) for Monday, Tháng Mười Một 19, 2018 to Wednesday, Tháng Mười Một 21, 2018.

Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không có quyền truy cập vào các cuộc gọi / cuộc gọi điện thoại vào thời điểm này,,en,Vui lòng gửi email cho Fran Camacho theo địa chỉ francamacho@gcec.guam.gov nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,,en,Vị trí văn phòng tạm thời,,en,Phòng SBPA Building,,en,tầng thứ hai,,en,cho thứ hai,,en,đến thứ tư,,en,Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không có quyền truy cập vào các cuộc gọi / cuộc gọi điện thoại vào thời điểm này,,en,Vui lòng gửi email cho Fran Camacho theo địa chỉ francamacho@gcec.guam.gov nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào,,en.

Please email Fran Camacho at francamacho@gcec.guam.gov if you have any questions.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Meeting Announcement

On November 5, 2018, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

Meeting rescheduled! Please note the new date below.

GCEC REGULAR MEETING IS RESCHEDULED FOR MONDAY, DECEMBER 3, 2018 AT 4:45 P.M. AT THE UNIVERSITY OF GUAM, SCHOOL OF EDUCATION BUILDING, PHÒNG,,en,TRÊN TẦNG HAI. Bất cứ ai yêu cầu chỗ ở đặc biệt,,en,xin vui lòng liên hệ với Julie Mesngon @,,en,Thông báo cuộc họp,,en,GCEC REGULAR,,en,GẶP GỠ,,en,ĐƯỢC LẬP LỊCH NGÀY,,en,THÁNG 11,,en,AT,,en,PM. TẠI ĐẠI HỌC GUAM,,en,TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁO DỤC,,en,PHÒNG,,en,TRÊN TẦNG HAI. Bất cứ ai yêu cầu chỗ ở đặc biệt,,en,xin vui lòng liên hệ với Julie Mesngon @,,en,Thông báo cuộc họp,,en 213 ON THE SECOND FLOOR. Anyone requiring special accommodations, please contact Julie Mesngon @ 735-2557.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en