GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

New Pictures from Educator Training

Vào ngày 14, 2015, trong Lưu trữ, Tin tức, bởi doug.chan
John Grant and UOG School of Education Dean John Sanchez

John Grant and UOG School of Education Dean John Sanchez

Guam educators at training

Guam educators at training

Lisa Baza-Cruz (GCEC Acting Chair) introducing John Grant

Lisa Base-Cruz (GCEC Acting Chair) introducing John Grant

John Grant with University of Guam School of Educator students

John Grant with University of Guam School of Educator students

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Guam Code of Ethics Presentation of John Grant

Vào ngày 14, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan

Please review the Guam Code of Ethics powerpoint presentation of John Grant.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

NASDTEC 2015 Model Code of Ethics for Educators

Vào ngày 4, 2015, trong Tin tức, bởi doug.chan

Please review the updated 2015 Model Code of Ethics for Educators provided by the NASDTEC (National Association of State Directors of Teacher Education and Certification).

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en