GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Form Disclaimer

On March 9, 2012, trong Thông báo, bởi doug.chan

PL 31-50

GCEC không thể chấp nhận nộp hồ sơ trực tuyến các mẫu đơn. Tất cả các mẫu đơn phải được nộp tại văn phòng GCEC cùng với các tài liệu và chứng từ thanh toán cần thiết.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Certificate Presentation

On March 6, 2012, trong Tin tức, bởi doug.chan

On March 1, 2012, I Mina’Trenta Unu Na Liheslaturan Guahan recognized the 15 individuals who developed the GCEC Rules and Regulations through a Certificate of Appreciation.

In attendance during Sen. Aline Yamashita’s presentation were Roberta Abaday, Speaker Judith Won Pat, Sen. Aline Yamashita, Sen. Ben Pangelinan, Antonette Muna Santos, Sen. Tina Rose Muna Barnes and Dr. Ruby Stahlnecker.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en