GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Gayle Hendricks, Tiến sĩ, Ghế (Bằng cấp thiết bị đầu cuối Rep)
Lisa Base-Cruz, Ed.D, Phó Chủ tịch (Bằng cấp thiết bị đầu cuối Rep)
Elisabeth Ichihara, Ed.D, Giám đốc ngân hàng (Hướng dẫn Tham tán Đại diện)
Michelle Santos, Ed.D (Đại diện cộng đồng)
Lisa Cooper-Nurse, Ed.D. (Administrator)

EX-officio THÀNH VIÊN:
Mary AY. Okada, EDD, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc-GCC
Lourdes San Nicolas, Chủ tịch, GEPB
Jon Fernandez, Esq., DOE Superintendent
Robert A. Underwood, EDD, Tổng thống, UOG
Lea Santos, GCEC Giám đốc điều hành, Thư ký

& Nbsp;

Đóng cửa.