GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en,Quản trị viên Trường Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,Giáo viên Mẫu Hoạt động Tăng trưởng chuyên nghiệp,,en,THÔNG TIN,,en,Biểu phí,,en,CÁC HÌNH THỨC,,en


PL 31-187

GCEC will now accept online filing of application forms. All forms must be scanned and emailed to the GCEC office along with the required documents. Please email forms to GCEC Certification Officer Fran Camacho at ‘francamacho@gcec.guam.gov’ and copy ‘office@gcec.guam.gov’.

Mẫu đơn

Đơn xin Gia hạn Giấy chứng nhận

School Administrator Professional Growth Activity Form

Teacher Professional Growth Activity Form

Mentorship Form,,en,Mentorship Form,,en,Mentorship Form,,en

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

INFORMATION


Fee Schedule

Guam Tiêu chuẩn giáo viên chuyên nghiệp

Guam Trường Quản trị viên Tiêu chuẩn

Standard Operating Procedures

Praxis tôi kiểm tra thông tin

Điểm Chính sách composite Praxis I

Có đi có lại Out của Giấy phép nhà nước

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.