GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)
  • Đề nghị xác nhận ban đầu có thể xem các yêu cầu về chứng nhận toàn bá»™ của họ trên trang web chính thức của chúng tôi.
  • Tất cả các tài liệu trình có thể xem xét bổ sung để xác định đủ Ä‘iều kiện cấp giấy chứng nhận đã tìm cách. Hoàn thành các ứng dụng, vá»›i trình của tất cả các tài liệu cần thiết, không bảo đảm má»™t quyết tâm chứng nhận đủ Ä‘iều kiện. The Guam Certification Office will determine if an individual’s education preparation program meets the requirements for Guam Professional Certification.Â
& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.