GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Mặc dù văn phòng của chúng tôi nằm trên Đại học của trường Guam, chúng tôi chỉ cho thuê không gian từ Đại học Guam. Ủy ban Guam Chứng nhận Giáo dục là một chính phủ riêng biệt của cơ quan Guam. Bảng điểm phải được cung cấp bởi người nộp đơn, và phải được niêm phong trong phong bì ban đầu của nó không gián đoạn và chính thức.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.