GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Các ứng được yêu cầu phải hoàn thành việc sau đây:

một) Gửi một Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn;

b) Nộp bảng điểm đóng dấu chính thức cho thấy tín dụng yêu cầu và / hoặc tài liệu của các hoạt động chuyên nghiệp;

c) Trình bằng chứng về hiệu suất THỎA MÃN (hiện đánh giá);

d) Bản sao Giấy chứng nhận hiện tại Guam chuyên nghiệp;

và) Thanh toán lệ phí áp dụng.

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi, www.gcec.guam.gov và đọc luật công,en 31-50, được liệt kê dÆ°á»›i tab "Luật công".

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.