GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

GCEC sẽ cấp một phần mở rộng một thời gian lên đến một năm đối với giáo viên, những người được giao nhiệm vụ cho việc triển khai quân sự với bằng chứng về đổi mới kiểm tra ngày tháng của dịch vụ ngăn chặn DD-214 chứng nhận.

GCEC không cung cấp thông tin về tiền lương giáo viên hoặc trả tiền.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.