GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Trên. Bất kỳ giấy chứng nhận mà không được gia hạn và đã mất hiệu lực trong hơn năm (5) năm, không phân biệt giấy chứng nhận đã tổ chức, sẽ được gia hạn trong theo quy định của Luật công 31-50. Đi qua Praxis tôi là cần thiết cho một Giấy chứng nhận Giáo dục tạm thời và qua Praxis tôi & II (PLT) Nguyên tắc học tập và giảng dạy là cần thiết để bảo đảm Giấy chứng nhận Giáo dục ban đầu.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.