GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Đối với các đơn vị Giáo dục Tiếp tục (CEU của) được tính cho recertification, họ phải được mua lại từ một chương trình thuộc Hội đồng về các đơn vị giáo dục Tiếp tục (Hiện tại, Hiệp hội quốc tế Tiếp tục Giáo dục và Đào tạo- IACET):

  • 18 CEU của = 6 học kỳ giờ
  • 9 CEU của = 3 học kỳ giờ
  • 3 CEU của = 1 học kỳ giờ
Lưu ý: Một (1) CEU là tương đương đến mười (10) liên hệ với giờ.
& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.