GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Các hoạt động chuyên nghiệp có thể bao gồm huấn luyện, tư vấn cho một nhóm sinh viên, tham dự một hội nghị. Các hoạt động chuyên nghiệp phải phù hợp với mục tiêu cá nhân bạn thành lập với giám sát trực tiếp của bạn. Bạn có thể tải về các hình thức hoạt động chuyên nghiệp từ tab "Documents" www.gcec.guam.gov.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.