GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Các lớp này sẽ giúp bạn trở thành một giáo viên hiệu quả hơn trên Guam vì sự hiểu biết sâu sắc hơn và đánh giá cao của văn hóa địa phương. Khu vực pháp lý khác có yêu cầu tương tự liên quan đến hoàn thành một khóa học lịch sử nhà nước.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.