GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

NO. GCEC không yêu cầu Chamorro giáo viên Praxis tôi. Tuy nhiên, nếu bạn đang theo đuổi một chương trình giáo dục chuẩn bị giáo viên tại trường Đại học Guam, Praxis I và II (PLT) Nguyên tắc học tập và giảng dạy là một yêu cầu tốt nghiệp.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.