GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

New giáo viên (trừ Chamorro giáo viên) phải có:

  • Praxis tôi qua số Ä‘iểm cho má»™t Giấy chứng nhận giảng dạy tạm thời.
  • Successfully passes PRAXIS I and/or PRAXIS CORE, PRAXIS II Principles of Learning & Giảng dạy (PLT) tests and PRAXIS Content Test for an Initial Educator Certificates.
& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.