GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Thời gian xử lý bình thường có 2-3 tuần. Các thí sinh được gọi là khi giấy chứng nhận của họ đã sẵn sàng để nhận, or if their application has been denied. If denied, nộp đơn có thể gửi lại những thông tin mới và cập nhật, có thể phải chịu một khoản phí ứng dụng bổ sung.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.