GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Giáo dục Tìm kiếm

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Disclaimer

 • Search results are limited to GCEC certificates issued after October 1, 2008. Certificates issued by DOE prior to October 1, 2008 will not appear.
 • If you find any discrepancy in your record, email Fran-Nicole Camacho (francamacho [tại] gcec.guam.gov).

Hướng dẫn

 • Enter the last name and first name of the person for whom you are searching. You may enter a hyphen into compound last names (e.g. Aguon-Cruz).
  • To search for the credential, vui lòng nhập tên của giáo viên bên dưới,,en,Cặp đôi,,es,Marita C,,ro,Ngọc trai,,nl,Apple E,,tr,Parinas,,hi,Angelica N,,en,Leanne Dollaga,,en,công viên,,en,Ju Yeon,,eo,Giáo dục sức khỏe và thể chất Pre K-12,,en,Giáo dục sức khỏe Pre K-12,,en,Giáo dục thể chất Pre K-12,,en,San Juan,,es,Chứng chỉ 11-08-5157-2013-R,,en,Sang Won,,en,Có hiệu lực từ tháng 11,,en,đến tháng mười một,,en,Parker,,en,James Leeman,,en,Pascarella,,en,James J,,en,Phục Sinh,,es,Dick G,,en,Pechel Sourgose,,ht,Pascual,,en,Alexander Bryan R,,en,Cherrymar Cortez,,en,Matilda P,,en,Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật,,en,Rebecca Dee,,en,Bệnh dịch,,hi,Vivian Oliva,,es,Patenia,,tr,Araceli,,es,Patnude,,hr,Yvonne LaRie,,nl,Patricio,,en,Maria Theresa Lapira,,en,Người bảo trợ,,en,Bernadette C,,fr,Phát triển,,tl,Elizabeth E,,bg,Lizel E,,af,Paul,,en,Valerie Ann A,,en,Valerie Anne A,,en,THAY THẾ,,en,Paule,,en,Maria L.G,,en,Paulino,,en,Barbara Ann,,en,Chứng chỉ 11-08-5135-2021-R,,en,Chứng chỉ 11-08-5134-2021-R,,en,Carmen M,,en,Catherine V.C,,sk,Chelo Marie M,,en,Christian Joseph Yamashita,,en,Chứng chỉ E.O,,pt,Nhà giáo dục tạm thời được ban hành theo Lệnh điều hành,,en,Corina Y,,es,Giấy chứng nhận 11-11-5232-2022-Có thể gia hạn,,en,Cynthia Marie M,,en,Eiscelle B,,co, then click “Tìm kiếm giáo viên”. Due to privacy policies, this search is limited to first and last name.
  • Searching only by “Name” may return multiple matches or a person with that name but who is not the person of interest. Inaccurate results may also occur when the person whose name you entered exists in the database under a former name, a new name, or a name that is spelled differently or is hyphenated.

Search from our database of 3352 educators.
Trang: 1 2 ...5 6 7 8 9 ...67 68
Name Certifications Subjects
Certificate 13-04-6199-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2013 to August 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading K-12
Certificate 13-01-6077-2023 (Renewal)
Valid from January 15, 2013 to January 14, 2023

Subjects

 • None Found
Certificate 3988 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 15, 2010 to August 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 4446 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from January 16, 2011 to January 15, 2021

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 16-01-1014-2019 (Non)
EXPIRED - Valid from January 14, 2016 to January 13, 2019

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 15-06-7899-2017 (Renewal)
EXPIRED - Valid from June 19, 2015 to June 18, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 12-10-5849-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from October 2, 2012 to October 1, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 18-08-1489-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2018 to August 14, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 13-05-6298-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2013 to August 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 14-03-7020-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from March 14, 2014 to March 13, 2017

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: ESL
 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 3345 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from November 20, 2009 to November 19, 2014

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
Certificate 13-04-6221-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2013 to August 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-12-1584-2019 (Extension)
EXPIRED - Valid from December 27, 2018 to December 26, 2019

Subjects

 • Initial: School Administrator
Certificate 17-12-1482-2018 (Extension)
EXPIRED - Valid from December 27, 2017 to December 26, 2018

Subjects

 • Initial: School Administrator
Certificate 16-11-1456-2017 (Extension)
EXPIRED - Valid from December 27, 2016 to December 26, 2017

Subjects

 • Initial: School Administrator
Certificate 15-12-8134-2016 (Extension)
EXPIRED - Valid from December 27, 2015 to December 26, 2016

Subjects

 • Initial: School Administrator
Certificate 13-10-6798-2014 (Extension)
EXPIRED - Valid from December 27, 2013 to December 26, 2014

Subjects

 • Initial: School Administrator
Certificate 4476 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 27, 2010 to December 26, 2013

Subjects

 • Initial: School Administrator
Certificate 18-05-1203-2023 (Initial)
Valid from May 27, 2018 to May 26, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
Certificate 15-05-7799-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from May 27, 2015 to May 26, 2018

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Math 6-12
Certificate 18-08-1488-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2018 to August 14, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Health Education K-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Physical Education K-12
Certificate 13-04-6216-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2013 to August 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Health Education K-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Physical Education K-12
Certificate 16-05-1207-2026 (Renewal)
Valid from May 31, 2016 to May 30, 2026

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Language Arts 6-12
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading K-12
Certificate 19-07-1409-2024 (Renewal)
Valid from August 15, 2019 to August 14, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 14-07-7276-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2014 to August 14, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 15-08-8042-2025 (Initial)
Valid from November 26, 2015 to November 25, 2025

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Math 6-12
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Science 6-12
Certificate 4381 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from November 26, 2010 to November 25, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Science 6-12
Certificate 3891 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 15, 2010 to August 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 18-01-1011-2023 (Initial)
Valid from January 5, 2018 to January 4, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Reading Pre K-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Special Education Pre K-12
 • Professional hậu: Elementary K-5
Certificate 14-10-7466-2017 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from October 21, 2014 to October 20, 2017

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Special Education Pre K-12
 • Professional hậu: Elementary K-5
Certificate 12-06-5561-2014 (Tạm thời)
EXPIRED - Valid from June 5, 2012 to June 4, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 12-01-5332-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 9, 2012 to January 8, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Business Education 6-12
Certificate 4772 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 2, 2011 to June 1, 2013

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 13-06-6416-2023 (Initial)
Valid from June 11, 2013 to June 10, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 18-12-1648-2023 (Renewal)
Valid from January 1, 1970 to December 27, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 4433 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 28, 2010 to December 27, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 4052 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from July 27, 2010 to July 26, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Language Arts 6-12
Certificate 13-10-6796-2023 (Initial)
Valid from October 3, 2013 to October 2, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 18-12-1598-2023 (Renewal)
Valid from December 10, 2018 to December 9, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 13-10-6801-2018 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 20, 2013 to December 19, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-11-1558-2023 (Initial)
Valid from December 21, 2018 to December 20, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Health Education 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Physical Education 6-12
Certificate 15-12-8145-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from December 21, 2015 to December 20, 2018

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Health Education 6-12
Certificate 15-06-7898-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 21, 2015 to June 20, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 16-09-1407-2026 (Initial)
Valid from September 8, 2016 to September 7, 2026

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
 • Thạc sÄ© Giáo dục: ESL
Certificate 11-12-5279-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 19, 2011 to December 18, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-09-5815-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 31, 2012 to August 30, 2017

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 4848 (Đổi mới)
Valid from August 15, 2011 to August 14, 2021

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Science 6-12
Certificate 4435 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 29, 2010 to December 28, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Math 6-12
 • Ban đầu Giáo dục: Science 6-12
Certificate 18-02-1107-2023 (Initial)
Valid from February 24, 2018 to February 23, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 4881 (NR)
EXPIRED - Valid from June 17, 2011 to June 16, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 4151 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 6, 2010 to August 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Health Education K-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Physical Education K-12
Certificate 12-01-5331-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 9, 2012 to January 8, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 4776 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 2, 2011 to June 1, 2013

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 19-08-1477-2022 (Non-Renewable)
Valid from August 2, 2019 to August 1, 2022

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 3769 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 1, 2010 to May 31, 2012

Subjects

 • Tạm thời: All Subject Areas
Certificate 13-06-6492-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 20, 2013 to June 19, 2016

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-6
 • Ban đầu Giáo dục: ESL
Certificate 19-09-1541-2021 (Initial)
Valid from September 12, 2019 to September 11, 2021

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate E.O. 20-08-1012-2021 (Non-Renewable)
Valid from August 10, 2020 to June 30, 2021

Subjects

 • Temporary Educator: K-12

Notes

 • Temporary Educator issued under Executive Order 2020-26
Certificate 16-01-1002-2026 (Initial)
Valid from January 9, 2015 to January 8, 2026

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Science 6-12
Certificate 12-01-5328-2015 Non Renewable certificate (Ban đầu Giáo dục)
EXPIRED - Valid from January 9, 2012 to January 8, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Science 6-12
Certificate 13-03-6163-2015 (Thay thế)
EXPIRED - Valid from January 9, 2012 to January 8, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Science 6-12
Certificate 3973 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from July 8, 2010 to July 7, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Science 6-12
Certificate 12-08-5736-2022 (Renewal)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • None Found
Certificate 4749 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from May 20, 2011 to May 19, 2013

Subjects

 • Tạm thời: Secondary 6-12
Certificate 4248 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from August 16, 2010 to August 15, 2011

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 17-06-1203-2020 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from June 9, 2017 to June 8, 2020

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 19-09-1534-2021 (Initial)
Valid from September 4, 2019 to September 3, 2021

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 14-08-7327-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 1, 2014 to July 31, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 4510 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from January 4, 2011 to January 3, 2012

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 18-12-1599-2023 (Renewal)
Valid from December 29, 2018 to December 28, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 4442 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 29, 2010 to December 28, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-05-5491-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 15, 2012 to August 14, 2017

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 18-06-1325-2028 (Renewal)
Valid from August 16, 2018 to August 15, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading Pre K-12
Certificate 4169 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from August 11, 2010 to August 10, 2012

Subjects

 • Tạm thời: All Subject Areas
Certificate 4185 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from August 11, 2010 to August 10, 2011

Subjects

 • Tạm thời: School Counselor K-12
Certificate 15-01-7582-2025 (Initial)
Valid from January 5, 2015 to January 4, 2025

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 13-01-6053-2018 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 12, 2013 to January 11, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 3493 (NR)
EXPIRED - Valid from January 12, 2010 to January 11, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 15-12-8167-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from December 30, 2015 to December 29, 2018

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 4377 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from November 29, 2010 to November 29, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Elementary K-5
Certificate 15-09-8070-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from September 2, 2015 to September 1, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 12-01-5338-2015 Non Renewable (Ban đầu Giáo dục)
EXPIRED - Valid from January 9, 2012 to January 8, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 12-01-5390-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 20, 2012 to January 19, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.