GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Giáo dục Tìm kiếm

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Disclaimer

 • Search results are limited to GCEC certificates issued after October 1, 2008. Certificates issued by DOE prior to October 1, 2008 will not appear.
 • If you find any discrepancy in your record, email Fran-Nicole Camacho (francamacho [tại] gcec.guam.gov).

Hướng dẫn

 • Enter the last name and first name of the person for whom you are searching. You may enter a hyphen into compound last names (e.g. Aguon-Cruz).
  • To search for the credential, vui lòng nhập tên của giáo viên bên dưới,,en,Cặp đôi,,es,Marita C,,ro,Ngọc trai,,nl,Apple E,,tr,Parinas,,hi,Angelica N,,en,Leanne Dollaga,,en,công viên,,en,Ju Yeon,,eo,Giáo dục sức khỏe và thể chất Pre K-12,,en,Giáo dục sức khỏe Pre K-12,,en,Giáo dục thể chất Pre K-12,,en,San Juan,,es,Chứng chỉ 11-08-5157-2013-R,,en,Sang Won,,en,Có hiệu lực từ tháng 11,,en,đến tháng mười một,,en,Parker,,en,James Leeman,,en,Pascarella,,en,James J,,en,Phục Sinh,,es,Dick G,,en,Pechel Sourgose,,ht,Pascual,,en,Alexander Bryan R,,en,Cherrymar Cortez,,en,Matilda P,,en,Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật,,en,Rebecca Dee,,en,Bệnh dịch,,hi,Vivian Oliva,,es,Patenia,,tr,Araceli,,es,Patnude,,hr,Yvonne LaRie,,nl,Patricio,,en,Maria Theresa Lapira,,en,Người bảo trợ,,en,Bernadette C,,fr,Phát triển,,tl,Elizabeth E,,bg,Lizel E,,af,Paul,,en,Valerie Ann A,,en,Valerie Anne A,,en,THAY THẾ,,en,Paule,,en,Maria L.G,,en,Paulino,,en,Barbara Ann,,en,Chứng chỉ 11-08-5135-2021-R,,en,Chứng chỉ 11-08-5134-2021-R,,en,Carmen M,,en,Catherine V.C,,sk,Chelo Marie M,,en,Christian Joseph Yamashita,,en,Chứng chỉ E.O,,pt,Nhà giáo dục tạm thời được ban hành theo Lệnh điều hành,,en,Corina Y,,es,Giấy chứng nhận 11-11-5232-2022-Có thể gia hạn,,en,Cynthia Marie M,,en,Eiscelle B,,co, then click “Tìm kiếm giáo viên”. Due to privacy policies, this search is limited to first and last name.
  • Searching only by “Name” may return multiple matches or a person with that name but who is not the person of interest. Inaccurate results may also occur when the person whose name you entered exists in the database under a former name, a new name, or a name that is spelled differently or is hyphenated.

Search from our database of 3352 educators.
Trang: 1 2 ...62 63 64 65 66 67 68
Name Certifications Subjects
Certificate 14-02-6977-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from February 3, 2014 to February 2, 2017

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Health Education 6-12
 • Ban đầu Giáo dục: Physical Education 6-12
 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-9
Certificate 15-01-7604-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 12, 2015 to January 11, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 13-05-6295-2023 (Initial)
Valid from May 16, 2013 to May 15, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
 • Thạc sÄ© Giáo dục: ESL
Certificate 4022 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from July 19, 2010 to July 18, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 3442 (NR)
EXPIRED - Valid from December 31, 2009 to December 30, 2011

Subjects

 • Initial: School Counselor K-12
Certificate 19-01-1061-2022 (Non-Renewable)
Valid from January 25, 2019 to January 24, 2022

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-07-5641-2022 (Initial)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Math 6-12
Certificate 18-11-1564-2028 (Initial)
Valid from December 29, 2018 to December 28, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-06-1284-2023 (Initial)
Valid from June 4, 2018 to June 3, 2023

Subjects

 • Professional: School Counselor K-12
Certificate 15-06-7843-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from June 4, 2015 to June 3, 2018

Subjects

 • Initial: School Counselor K-12
Certificate 4440 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 29, 2010 to December 28, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-08-5813-2018 (Renewal)
Valid from January 15, 2013 to January 14, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Health Education 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Physical Education 6-12
Certificate 18-06-1361-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2018 to August 14, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 13-04-6202-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2013 to August 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-12-1638-2024 (Renewal)
Valid from January 15, 2019 to January 14, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 18-06-1290-2020 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 5, 2018 to June 4, 2020

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 18-06-1378-2020 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 28, 2018 to June 27, 2020

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 3357 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from January 6, 2010 to January 5, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 16-11-1449-2021 (Initial)
Valid from December 26, 2016 to December 25, 2021

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 13-12-6886-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 26, 2013 to December 25, 2016

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Chamorro Language and Culture
Certificate 11-12-5287-2013 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 21, 2011 to December 20, 2013

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 3469 (Extension)
EXPIRED - Valid from January 5, 2011 to January 4, 2012

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 18-12-1627-2021 (Non-Renewable)
Valid from December 17, 2018 to December 16, 2021

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 19-07-1386-2029 (Initial)
Valid from July 1, 2019 to June 30, 2029

Subjects

 • Master: School Administrator
Certificate 19-07-1387-2029 (Renewal)
Valid from July 1, 2019 to June 30, 2029

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 16-06-1303-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 22, 2016 to June 21, 2019

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Preschool
Certificate 12-08-5725-2022 (Renewal)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 3380 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 16, 2009 to December 15, 2019

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading K-12
Certificate 11-12-5291-2022 (Initial)
Valid from January 15, 2012 to January 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 14-06-7188-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2014 to August 14, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 15-11-8113-2020 (Renewal)
EXPIRED - Valid from November 16, 2015 to November 15, 2020

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-6
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 4369 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from November 16, 2010 to November 15, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-6
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Special Education K-12
Certificate 15-01-7610-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from January 12, 2015 to January 11, 2018

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 14-12-7539-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 23, 2014 to December 22, 2016

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 13-12-6877-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 23, 2013 to December 22, 2016

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Math 6-12
Certificate 19-03-1112-2024 (Initial)
Valid from May 27, 2019 to May 26, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 17-01-1020-2022 (Initial)
Valid from January 16, 2017 to January 15, 2022

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 14-01-6957-2017 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from January 16, 2014 to January 15, 2017

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 12-08-5757-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 13, 2012 to August 12, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 4606 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from February 14, 2011 to February 13, 2013

Subjects

 • Tạm thời: Social Studies 6-12
Certificate 3986 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 15, 2010 to August 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Health Education K-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Physical Education K-12
Certificate 19-11-1022-2022 (Non-Renewable)
Valid from November 4, 2019 to November 3, 2022

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 4598 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from January 31, 2011 to January 30, 2013

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 14-12-7505-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from December 3, 2014 to December 2, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-6
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 13-02-6150-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from February 22, 2013 to February 21, 2015

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 12-02-5391-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 27, 2012 to January 26, 2014

Subjects

 • Tạm thời: Chamorro Language and Culture
Certificate 15-07-7968-2017 (Renewal)
EXPIRED - Valid from October 14, 2015 to October 13, 2017

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 13-05-6286-2015 (Renewal)
EXPIRED - Valid from October 14, 2013 to October 13, 2015

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 11-10-5213-2013 (Initial)
EXPIRED - Valid from October 14, 2011 to October 13, 2013

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 3996 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from July 14, 2010 to July 13, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Chamorro Language and Culture
Certificate 3409 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 29, 2009 to December 28, 2011

Subjects

 • Tạm thời: All Subject Areas
Certificate 4235 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 15, 2010 to August 14, 2014

Subjects

 • Standard: Secondary Language Arts 6-12
Certificate 14-07-7290-2017 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from July 18, 2014 to July 17, 2017

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
 • Ban đầu Giáo dục: Reading K-12
Certificate 13-02-6133-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from February 6, 2013 to February 5, 2015

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 4242 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 4, 2010 to August 3, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 11-12-5277-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 15, 2012 to January 14, 2017

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 16-07-1329-2021 (Renewal)
Valid from August 15, 2016 to August 14, 2021

Subjects

 • Professional: School Counselor K-12
Certificate 16-09-1419-2021 (Initial)
Valid from September 27, 2016 to September 26, 2021

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Business Education 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Career Education 6-12
Certificate 15-08-8018-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 10, 2015 to August 9, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 13-05-6319-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2013 to August 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Business Education 6-12
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 4244 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 18, 2010 to August 17, 2015

Subjects

 • Professional I: School Administrator
Certificate 4245 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from August 18, 2010 to August 17, 2012

Subjects

 • Tạm thời: ESL
Certificate 4246 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from August 18, 2010 to August 17, 2011

Subjects

 • Tạm thời: School Counselor K-12
Certificate 13-01-6076-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 11, 2013 to January 10, 2015

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 4622 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from March 1, 2011 to February 29, 2016

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-10-5873-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from October 19, 2012 to October 18, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 18-01-1012-2021 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from January 9, 2018 to January 8, 2021

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Health Education 6-12
Certificate 16-02-1056-2018 (Initial)
EXPIRED - Valid from February 12, 2016 to February 11, 2018

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 15-04-7729-2020 (Initial)
EXPIRED - Valid from April 23, 2015 to April 22, 2020

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-05-5496-2015 (Ban đầu Giáo dục)
EXPIRED - Valid from April 23, 2012 to April 22, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-06-1368-2023 (Renewal)
Valid from August 16, 2018 to August 15, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: ESL K-5
Certificate 13-07-6614-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2013 to August 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading K-12
Certificate 13-12-6874-2023 ()
Valid from August 15, 2013 to August 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading K-12
 • Professional hậu: School Librarian
Certificate 19-01-1029-2029 (Initial)
Valid from January 15, 2019 to January 14, 2029

Subjects

 • Master: School Administrator
Certificate 14-01-6907-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from January 15, 2014 to January 14, 2019

Subjects

 • Professional: School Administrator
Certificate 4668 (Đổi mới)
Valid from August 15, 2011 to August 14, 2021

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Special Education K-12
Certificate 18-12-1608-2028 (Initial)
Valid from December 31, 2018 to December 30, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Science 6-12
Certificate 15-12-8170-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from December 31, 2015 to December 30, 2018

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Science 6-12
Certificate 15-05-7815-2017 (Renewal)
EXPIRED - Valid from May 28, 2015 to May 27, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 13-05-6289-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from May 15, 2013 to May 14, 2015

Subjects

 • Temporary Educator: K-12

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.