GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Giáo dục Tìm kiếm

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Disclaimer

 • Search results are limited to GCEC certificates issued after October 1, 2008. Certificates issued by DOE prior to October 1, 2008 will not appear.
 • If you find any discrepancy in your record, email Fran-Nicole Camacho (francamacho [tại] gcec.guam.gov).

Hướng dẫn

 • Enter the last name and first name of the person for whom you are searching. You may enter a hyphen into compound last names (e.g. Aguon-Cruz).
  • To search for the credential, vui lòng nhập tên của giáo viên bên dưới,,en,Cặp đôi,,es,Marita C,,ro,Ngọc trai,,nl,Apple E,,tr,Parinas,,hi,Angelica N,,en,Leanne Dollaga,,en,công viên,,en,Ju Yeon,,eo,Giáo dục sức khỏe và thể chất Pre K-12,,en,Giáo dục sức khỏe Pre K-12,,en,Giáo dục thể chất Pre K-12,,en,San Juan,,es,Chứng chỉ 11-08-5157-2013-R,,en,Sang Won,,en,Có hiệu lực từ tháng 11,,en,đến tháng mười một,,en,Parker,,en,James Leeman,,en,Pascarella,,en,James J,,en,Phục Sinh,,es,Dick G,,en,Pechel Sourgose,,ht,Pascual,,en,Alexander Bryan R,,en,Cherrymar Cortez,,en,Matilda P,,en,Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật,,en,Rebecca Dee,,en,Bệnh dịch,,hi,Vivian Oliva,,es,Patenia,,tr,Araceli,,es,Patnude,,hr,Yvonne LaRie,,nl,Patricio,,en,Maria Theresa Lapira,,en,Người bảo trợ,,en,Bernadette C,,fr,Phát triển,,tl,Elizabeth E,,bg,Lizel E,,af,Paul,,en,Valerie Ann A,,en,Valerie Anne A,,en,THAY THẾ,,en,Paule,,en,Maria L.G,,en,Paulino,,en,Barbara Ann,,en,Chứng chỉ 11-08-5135-2021-R,,en,Chứng chỉ 11-08-5134-2021-R,,en,Carmen M,,en,Catherine V.C,,sk,Chelo Marie M,,en,Christian Joseph Yamashita,,en,Chứng chỉ E.O,,pt,Nhà giáo dục tạm thời được ban hành theo Lệnh điều hành,,en,Corina Y,,es,Giấy chứng nhận 11-11-5232-2022-Có thể gia hạn,,en,Cynthia Marie M,,en,Eiscelle B,,co, then click “Tìm kiếm giáo viên”. Due to privacy policies, this search is limited to first and last name.
  • Searching only by “Name” may return multiple matches or a person with that name but who is not the person of interest. Inaccurate results may also occur when the person whose name you entered exists in the database under a former name, a new name, or a name that is spelled differently or is hyphenated.

Search from our database of 3352 educators.
Trang: 1 2 ...60 61 62 63 64 ...67 68
Name Certifications Subjects
Certificate 18-05-1211-2028 (Initial)
Valid from May 21, 2018 to May 20, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: ESL
Certificate 17-11-1435-2028 (Renewal)
Valid from January 16, 2018 to January 15, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-02-1096-2022 (Renewal)
Valid from August 15, 2017 to August 14, 2022

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Science 6-12
 • Professional hậu: Math 6-12
Certificate 12-07-5643-2017 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2012 to August 14, 2017

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Science 6-12
Certificate 19-07-1421-2021 (Initial)
Valid from July 12, 2019 to July 11, 2021

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 11-12-5265-2022-Initial (Thạc sĩ Quản trị viên)
Valid from January 15, 2012 to January 14, 2022

Subjects

 • Master: School Administrator
Certificate 11-10-5181-2021 (Renewal)
Valid from October 4, 2011 to October 3, 2021

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Business Education 6-12
Certificate 15-07-7991-2025 (Renewal)
Valid from July 28, 2015 to July 27, 2025

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Science 6-12
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Special Education K-12
Certificate 18-07-1425-2028 (Initial)
Valid from December 30, 2018 to December 29, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 4489 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 30, 2010 to December 29, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 13-05-6287-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2013 to August 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Science 6-12
Certificate 15-06-7847-2020 (Renewal)
EXPIRED - Valid from July 14, 2015 to July 13, 2020

Subjects

 • Professional: School Counselor K-12
Certificate 4003 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from July 14, 2010 to July 13, 2015

Subjects

 • Professional: School Counselor K-12
Certificate 4375 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from December 1, 2010 to November 30, 2011

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 18-09-1525-2023 (Renewal)
Valid from September 7, 2018 to September 6, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
Certificate 15-10-8088-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from October 6, 2015 to October 5, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 15-01-7584-2020 (Renewal)
EXPIRED - Valid from January 15, 2015 to January 14, 2020

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Science 6-12
Certificate 3415 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Science 6-12
Certificate 18-06-1362-2021 (Initial)
Valid from June 25, 2018 to June 24, 2021

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Preschool
Certificate 16-01-1036-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from January 27, 2016 to January 26, 2019

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Preschool
Certificate 4173 (RENEWALX1)
EXPIRED - Valid from August 10, 2010 to August 9, 2014

Subjects

 • HEAD START: LEVEL III
Certificate 3809 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 8, 2010 to June 7, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Early Childhood Pre K-2
 • Tạm thời: Elementary K-5
Certificate 18-03-1144-2020 (Name Change)
EXPIRED - Valid from January 14, 2010 to January 13, 2020

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Home Economics 6-12
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 14-05-7127-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 2, 2014 to June 1, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Reading K-12
Certificate 4779 (NR)
EXPIRED - Valid from June 2, 2011 to June 1, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 18-12-1610-2024 (Renewal)
Valid from January 15, 2019 to January 14, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
Certificate 12-06-5576-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 7, 2012 to June 6, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
 • Tạm thời: School Counselor K-12
Certificate 12-06-5575-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 7, 2012 to June 6, 2014

Subjects

 • None Found
Certificate 3719 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from May 17, 2010 to May 16, 2012

Subjects

 • Tạm thời: All Subject Areas
Certificate 15-06-7882-2020 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 17, 2015 to June 16, 2020

Subjects

 • Reading Specialist Pre K-12
Certificate 16-07-1338-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from July 18, 2016 to July 17, 2018

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 12-02-5401-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from February 10, 2012 to February 9, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 17-11-1434-2023 (Renewal)
Valid from January 15, 2018 to January 14, 2023

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Business Education 6-12
Certificate 12-11-5919-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from January 15, 2013 to January 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Business Education 6-12
Certificate 12-06-5527-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 1, 2012 to May 31, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-06-5597-2022 (Initial)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 19-03-1107-2022 (Non-Renewable)
Valid from March 8, 2019 to March 7, 2022

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 14-09-7443-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from September 22, 2014 to September 21, 2017

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Preschool
Certificate 15-02-7667-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from February 10, 2015 to February 9, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 17-01-1016-2027 (Initial)
Valid from January 15, 2017 to January 14, 2027

Subjects

 • Master: School Counselor K-12
Certificate 12-01-5345-2022 (Renewal)
Valid from January 10, 2012 to January 9, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Math 6-12
Certificate 12-01-5353-2017 Renewable (Professional School Counselor)
EXPIRED - Valid from January 15, 2012 to January 14, 2017

Subjects

 • Professional: School Counselor K-12
Certificate 13-07-6637-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from July 25, 2013 to July 24, 2015

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 15-01-7579-2020 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 1, 2015 to May 31, 2020

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 12-06-5528-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 1, 2012 to May 31, 2015

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 4754 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from May 25, 2011 to May 24, 2013

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 4755 (NR)
EXPIRED - Valid from May 25, 2011 to May 24, 2013

Subjects

 • Tạm thời: School Counselor K-12
Certificate 18-11-1571-2020 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from November 29, 2018 to November 28, 2020

Subjects

 • Tạm thời: School Counselor K-12
Certificate 4841 (Ban đầu)
Valid from June 9, 2011 to June 8, 2021

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
 • Thạc sÄ© Giáo dục: ESL
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Language Arts 6-12
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 19-07-1447-2024 (Renewal)
Valid from August 15, 2019 to August 14, 2024

Subjects

 • Professional hậu: School Librarian
Certificate 4767 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from August 15, 2011 to August 14, 2014

Subjects

 • Professional I: School Librarian
Certificate 15-08-8032-2017 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 12, 2015 to August 11, 2017

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 14-07-7271-2016 (Renewal)
EXPIRED - Valid from July 10, 2014 to July 9, 2016

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 12-04-5481-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from April 27, 2012 to April 26, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 16-02-1051-2026 (Renewal)
Valid from February 10, 2016 to February 9, 2026

Subjects

 • Master: School Administrator
Certificate 16-02-1052-2026 (Renewal)
Valid from February 10, 2016 to February 9, 2026

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 18-05-1237-2020 (Initial)
EXPIRED - Valid from May 24, 2018 to May 23, 2020

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 17-01-1004-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 3, 2017 to January 2, 2019

Subjects

 • Tạm thời: Chamorro Language and Culture
Certificate 3626 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from March 2, 2010 to March 1, 2012

Subjects

 • Tạm thời: All Subject Areas
Certificate 17-06-1219-2020 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from June 15, 2017 to June 14, 2020

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Math 6-12
Certificate 12-08-5746-2023 (Renewal)
Valid from January 15, 2013 to January 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 3526 (RENEWALx2)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 15, 2014

Subjects

 • HEAD START: LEVEL III
Certificate 15-12-8149-2018 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from December 21, 2015 to December 20, 2018

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 13-02-6144-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from February 15, 2013 to February 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-6

Notes

 • Professional hậu: School Librarian
Certificate 18-03-1141-2028 (Renewal)
Valid from August 16, 2018 to August 15, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 19-11-1025-2021 (Initial)
Valid from November 8, 2019 to November 7, 2021

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 19-07-1437-2024 (Renewal)
Valid from August 15, 2019 to August 14, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 14-07-7321-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2014 to August 14, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 16-12-1487-2019 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from December 29, 2016 to December 28, 2019

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 18-10-1538-2024 (Renewal)
Valid from January 15, 2019 to January 14, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 4430 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 27, 2010 to December 26, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Special Education Pre K-12

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.