GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Giáo dục Tìm kiếm

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Disclaimer

 • Search results are limited to GCEC certificates issued after October 1, 2008. Certificates issued by DOE prior to October 1, 2008 will not appear.
 • If you find any discrepancy in your record, email Fran-Nicole Camacho (francamacho [tại] gcec.guam.gov).

Hướng dẫn

 • Enter the last name and first name of the person for whom you are searching. You may enter a hyphen into compound last names (e.g. Aguon-Cruz).
  • To search for the credential, vui lòng nhập tên của giáo viên bên dưới,,en,Cặp đôi,,es,Marita C,,ro,Ngọc trai,,nl,Apple E,,tr,Parinas,,hi,Angelica N,,en,Leanne Dollaga,,en,công viên,,en,Ju Yeon,,eo,Giáo dục sức khỏe và thể chất Pre K-12,,en,Giáo dục sức khỏe Pre K-12,,en,Giáo dục thể chất Pre K-12,,en,San Juan,,es,Chứng chỉ 11-08-5157-2013-R,,en,Sang Won,,en,Có hiệu lực từ tháng 11,,en,đến tháng mười một,,en,Parker,,en,James Leeman,,en,Pascarella,,en,James J,,en,Phục Sinh,,es,Dick G,,en,Pechel Sourgose,,ht,Pascual,,en,Alexander Bryan R,,en,Cherrymar Cortez,,en,Matilda P,,en,Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật,,en,Rebecca Dee,,en,Bệnh dịch,,hi,Vivian Oliva,,es,Patenia,,tr,Araceli,,es,Patnude,,hr,Yvonne LaRie,,nl,Patricio,,en,Maria Theresa Lapira,,en,Người bảo trợ,,en,Bernadette C,,fr,Phát triển,,tl,Elizabeth E,,bg,Lizel E,,af,Paul,,en,Valerie Ann A,,en,Valerie Anne A,,en,THAY THẾ,,en,Paule,,en,Maria L.G,,en,Paulino,,en,Barbara Ann,,en,Chứng chỉ 11-08-5135-2021-R,,en,Chứng chỉ 11-08-5134-2021-R,,en,Carmen M,,en,Catherine V.C,,sk,Chelo Marie M,,en,Christian Joseph Yamashita,,en,Chứng chỉ E.O,,pt,Nhà giáo dục tạm thời được ban hành theo Lệnh điều hành,,en,Corina Y,,es,Giấy chứng nhận 11-11-5232-2022-Có thể gia hạn,,en,Cynthia Marie M,,en,Eiscelle B,,co, then click “Tìm kiếm giáo viên”. Due to privacy policies, this search is limited to first and last name.
  • Searching only by “Name” may return multiple matches or a person with that name but who is not the person of interest. Inaccurate results may also occur when the person whose name you entered exists in the database under a former name, a new name, or a name that is spelled differently or is hyphenated.

Search from our database of 3352 educators.
Trang: 1 2 3 4 5 6 ...67 68
Name Certifications Subjects
Certificate 11-12-5273-2022 (Renewal)
Valid from January 15, 2012 to January 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 18-07-1386-2020 (Renewal)
EXPIRED - Valid from July 2, 2018 to July 1, 2020

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 15-07-7924-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from July 1, 2015 to June 30, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 3342 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from November 20, 2009 to November 19, 2012

Subjects

 • Professional I: School Health Counselor
Certificate 4692 (NR)
EXPIRED - Valid from April 25, 2011 to April 24, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate A09-3081-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2009 to August 15, 2019

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 16-03-1079-2018 (Initial)
EXPIRED - Valid from March 14, 2016 to March 13, 2018

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 17-01-1022-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 11, 2017 to January 10, 2019

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 17-08-1372-2020 (Name Change)
EXPIRED - Valid from May 22, 2015 to May 21, 2020

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 17-08-1376-2020 (Name Change)
EXPIRED - Valid from January 5, 2015 to January 4, 2020

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate A08-1882-18ME (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2008 to August 15, 2018

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 2014-07-7289-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2014 to August 14, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate A09-3205-2014 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2009 to August 15, 2014

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 20-03-1202-2023 (Initial)
Valid from March 3, 2020 to March 2, 2023

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Preschool
Certificate J09-2536-2019 (Renewal)
EXPIRED - Valid from February 18, 2009 to January 15, 2019

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Math 6-12
Certificate 18-12-1653-2024 (Renewal)
Valid from January 15, 2019 to January 14, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Math 6-12
Certificate 17-12-1448-2020 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from December 5, 2017 to December 4, 2020

Subjects

 • Initial: School Counselor K-12
Certificate 3599 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from February 8, 2010 to February 7, 2020

Subjects

 • ME: SEC HLTH ED & HOME ECONOMIC 6-12
Certificate 3567 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from January 19, 2010 to January 18, 2020

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 3550 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from January 19, 2010 to January 18, 2020

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 3498 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 13-06-6466-2018 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2013 to August 14, 2018

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 13-12-6890-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 27, 2013 to December 26, 2016

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 15-08-8026-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 11, 2015 to August 10, 2017

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 4871 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 13, 2011 to June 12, 2013

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 4043 (RENEWALx2)
EXPIRED - Valid from August 15, 2010 to August 14, 2011

Subjects

 • Level 1-A Chamorro Language and Culture
Certificate 19-06-1383-2024 (Renewal)
Valid from January 1, 1970 to July 5, 2024

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 14-06-7149-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from July 6, 2014 to July 5, 2019

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 11-07-4944-2014 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from July 6, 2011 to July 5, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Chamorro Language and Culture
Certificate 3326 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 14, 2012

Subjects

 • Level 1-C Chamorro Language and Culture
Certificate 11-12-5288-2022 (Renewal)
Valid from January 15, 2012 to January 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: ESL
Certificate 12-08-5720-2017 (Initial)
EXPIRED - Valid from August 15, 2012 to August 14, 2017

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 13-01-6039-2023 (Renewal)
Valid from January 15, 2013 to January 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 18-12-1636-2029 (Renewal)
Valid from January 16, 2019 to January 15, 2029

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading K-12
Certificate 17-06-1207-2020 (Non-Renewable)
EXPIRED - Valid from June 12, 2017 to June 11, 2020

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 4882 (NR)
EXPIRED - Valid from June 17, 2011 to June 16, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Chamorro Language and Culture
Certificate 4424 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 23, 2010 to December 22, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Chamorro Language and Culture
Certificate 3468 (Rx4-NR)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 14, 2011

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 16-09-1418-2021 (Renewal)
Valid from September 26, 2016 to September 25, 2021

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 19-07-1460-2021 (Initial)
Valid from July 26, 2019 to July 25, 2021

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 16-07-1314-2018 (Initial)
EXPIRED - Valid from July 1, 2016 to June 30, 2018

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 13-01-6040-2023 (Renewal)
Valid from January 15, 2013 to January 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 13-07-6579-2023 (Renewal)
Valid from August 15, 2013 to August 14, 2023

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Special Education Pre K-12
Certificate 16-07-1351-2021 (Renewal)
Valid from August 15, 2016 to August 14, 2021

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 4857 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from August 15, 2011 to August 14, 2016

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 18-06-1316-2028 (Renewal)
Valid from August 16, 2018 to August 15, 2028

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Vocational Education 6-12
Certificate 13-06-6447-2015 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 14, 2013 to June 13, 2015

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 3921 (NR)
EXPIRED - Valid from June 29, 2010 to June 29, 2013

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Language Arts 6-12
Certificate 12-07-5663-2022 (Initial)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-06-5555-2022 (Renewal)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-6
Certificate 13-06-6408-2015 (Renewal)
EXPIRED - Valid from June 21, 2013 to June 20, 2015

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 4878 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 15, 2011 to June 14, 2013

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 3863 (RENEWALx2)
EXPIRED - Valid from August 15, 2010 to August 14, 2011

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 3517 (Đổi mới)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 14, 2015

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-07-5658-2022 (Initial)
Valid from August 15, 2012 to August 14, 2022

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Social Studies 6-12
Certificate 3420 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from December 28, 2009 to December 27, 2019

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Thạc sÄ© Giáo dục: Elementary K-5
Certificate E.O. 20-08-1058-2021 (Non-Renewable)
Valid from August 14, 2020 to June 30, 2021

Subjects

 • Temporary Educator: K-12

Notes

 • Temporary Educator issued under Executive Order 2020-26
Certificate 3412 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from January 15, 2010 to January 14, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Elementary K-5
Certificate 4137 (RENEWALx3)
EXPIRED - Valid from August 5, 2010 to August 14, 2011

Subjects

 • Level 1-B Chamorro Language and Culture
Certificate 11-08-5090-2013-I (Cơ bản Giáo dục)
EXPIRED - Valid from August 5, 2011 to August 4, 2013

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 13-07-6665-2013 (Thay thế)
EXPIRED - Valid from August 5, 2011 to August 4, 2013

Subjects

 • CÆ¡ bản Giáo dục: Chamorro Language & Culture
Certificate 12-01-5379-2017 (Renewal)
EXPIRED - Valid from August 15, 2012 to August 14, 2017

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 16-04-1113-2021 (Initial)
Valid from June 4, 2016 to June 3, 2021

Subjects

 • Chuyên nghiệp Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 13-06-6371-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from June 4, 2013 to June 3, 2016

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 12-05-5494-2014 (Tạm thời)
EXPIRED - Valid from April 22, 2012 to April 21, 2014

Subjects

 • Temporary Educator: K-12
Certificate 11-12-5248-2014 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 5, 2011 to December 4, 2014

Subjects

 • Ban đầu Giáo dục: Early Childhood Pre K-2
 • Ban đầu Giáo dục: Elementary K-5
Certificate 3842 (Ban đầu)
EXPIRED - Valid from June 10, 2010 to June 9, 2012

Subjects

 • Tạm thời: Early Childhood Pre K-2
 • Tạm thời: Elementary K-5
Certificate J09-2549-2019 (Initial)
EXPIRED - Valid from January 15, 2009 to January 15, 2019

Subjects

 • Thạc sÄ© Giáo dục: Reading Pre K-12
Certificate 11-08-5093-2016 (Initial)
EXPIRED - Valid from December 30, 2011 to December 29, 2016

Subjects

 • Professional: School Counselor K-12
Certificate 3433 (NR)
EXPIRED - Valid from December 30, 2009 to December 29, 2011

Subjects

 • Initial: School Counselor K-12
Certificate 11-08-5069-2013-R (Tạm thời)
EXPIRED - Valid from August 15, 2011 to August 14, 2013

Subjects

 • Temporary Educator: K-12

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.