GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

New Pictures from Educator Training

Vào ngày 14, 2015, trong Lưu trữ, Tin tức, bởi doug.chan

NASDTEC 2015 Model Code of Ethics for Educators

Vào ngày 4, 2015, trong Tin tức, bởi doug.chan

GDOE Hội chợ việc làm

Vào ngày 15, 2012, trong Tin tức, bởi doug.chan

Certificate Presentation

On March 6, 2012, trong Tin tức, bởi doug.chan

Ethics Training

On February 16, 2012, trong Tin tức, bởi doug.chan