GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Board Meeting – February 19, 2018

On February 19, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – November 9, 2017

On November 9, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – September 21, 2017

Vào ngày 21, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – August 21, 2017

Vào ngày 21, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – May 18, 2017

Vào ngày 18, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng ba 16, 2017

Vào ngày 13, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng hai 16, 2017

On February 16, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng Mười 13, 2016

On October 13, 2016, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng chín 22, 2016

Vào ngày 22, 2016, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng Tám 15, 2016

Vào ngày 15, 2016, trong Họp Hội, bởi doug.chan