GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Board Meeting – September 17, 2018

Vào ngày 17, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – August 16, 2018

Vào ngày 16, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – May 17, 2018

Vào ngày 17, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – February 19, 2018

On February 19, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – November 9, 2017

On November 9, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – September 21, 2017

Vào ngày 21, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – August 21, 2017

Vào ngày 21, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Board Meeting – May 18, 2017

Vào ngày 18, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng ba 16, 2017

Vào ngày 13, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

Ban hội – Tháng hai 16, 2017

On February 16, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan