GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Board Meeting – January 22, 2019

Vào tháng Một 22, 2019, trong Họp Hội, bởi doug.chan

1.22.2019 Chương trình nghị sự 1.22.2019 Văn bản

Board Meeting – December 3, 2018

Ngày 3, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

12.3.2018 Chương trình nghị sự 12.3.2018 Văn bản 12.3.2018 Từ phút

Board Meeting – October 8, 2018

On October 8, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

10.8.2018 Chương trình nghị sự 10.8.2018 Từ phút 10.8.2018 Văn bản

Board Meeting – September 17, 2018

Vào ngày 17, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

9.17.2018 Chương trình nghị sự 9.17.2018 Từ phút 9.17.2018 Văn bản

Board Meeting – August 16, 2018

Vào ngày 16, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

8.16.2018 Chương trình nghị sự 8.16.2018 Từ phút 8.16.2018 Văn bản

Board Meeting – May 17, 2018

Vào ngày 17, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

5.17.18 Chương trình nghị sự 5.17.18 Văn bản

Board Meeting – February 19, 2018

On February 19, 2018, trong Họp Hội, bởi doug.chan

2.19.18 Chương trình nghị sự 2.19.18 Từ phút 2.19.18 Văn bản

Board Meeting – November 9, 2017

On November 9, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

11.9.17 Chương trình nghị sự 11.9.17 Từ phút 11.9.17 Văn bản

Board Meeting – September 21, 2017

Vào ngày 21, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

9.21.17 Chương trình nghị sự 9.21.17 Từ phút 9.21.17 Văn bản

Board Meeting – August 21, 2017

Vào ngày 21, 2017, trong Họp Hội, bởi doug.chan

8.21.17 Chương trình nghị sự 8.21.17 Từ phút 8.21.17 Văn bản