GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Temporary Office Location

On November 19, 2018, trong Thông báo, bởi doug.chan

Meeting Announcement

On November 5, 2018, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

“CYBERTRAPS” Free Professional Development Information

Vào ngày 7, 2017, trong Thông báo, bởi doug.chan

Prepare For The Praxis Test!

On March 5, 2017, trong Thông báo, bởi doug.chan

Guam Code of Ethics Presentation of John Grant

Vào ngày 14, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan

Luật Công 32-220 và 32-236

Vào tháng Một 7, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan

NOTICE OF PUBLIC HEARING

On July 18, 2014, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

PRAXIS I Core Academic Skills for Educators Test

Vào ngày 10, 2014, trong Thông báo, bởi doug.chan

New Certification Officer

Vào ngày 20, 2013, trong Thông báo, bởi doug.chan