GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Meeting Announcement / Notice

Vào ngày 17, 2019, trong Thông báo, bởi doug.chan

Meeting Announcement/Notice

On April 5, 2019, trong Thông báo, bởi doug.chan

Meeting Announcement/Notice

On March 13, 2019, trong Thông báo, bởi doug.chan

Meeting Announcement/Notice

On February 18, 2019, trong Thông báo, bởi doug.chan

Meeting Announcement/Notice

Vào tháng Một 17, 2019, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

Temporary Office Location

On November 19, 2018, trong Thông báo, bởi doug.chan

Meeting Announcement

On November 5, 2018, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

“CYBERTRAPS” Free Professional Development Information

Vào ngày 7, 2017, trong Thông báo, bởi doug.chan

Prepare For The Praxis Test!

On March 5, 2017, trong Thông báo, bởi doug.chan

Guam Code of Ethics Presentation of John Grant

Vào ngày 14, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan