GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Temporary Relocation Notice

Vào tháng Một 3, 2020, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

CERTIFICATION OFFICE will be located in the School of Business & Public Administration building in Room 112 (tầng một,,en,từ tháng giêng,,en,trong khi tòa nhà của trường Giáo dục trải qua bảo trì,,en,Vui lòng gửi email cho Fran Camacho tại,,en,hoặc Gwen Manglona tại,,en,gwendolyn.manglona@gcec.guam.gov,,en,nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi,,en,Thông báo di dời tạm thời,,en,VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN sẽ được đặt tại Trường Kinh doanh,,en,Tòa nhà hành chính công trong phòng,,en,tầng một,,en,từ tháng giêng,,en,trong khi tòa nhà của trường Giáo dục trải qua bảo trì,,en,Vui lòng gửi email cho Fran Camacho tại,,en,hoặc Gwen Manglona tại,,en,gwendolyn.manglona@gcec.guam.gov,,en) from January 6, 2020 to January 17, 2020, while the School of Education building undergoes maintenance.

Please email Fran Camacho at francamacho@gcec.guam.gov or Gwen Manglona at gwendolyn.manglona@gcec.guam.gov if you need assistance or have any questions.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.