GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Ban há»™i – Tháng ba 9, 2016

On March 19, 2016, trong Họp Hội, bởi doug.chan

3.9.16 Chương trình nghị sự 3.9.16 Văn bản 3.9.16 Từ phút

MY 2016 – So sánh Quý Statement Q1

On March 3, 2016, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

MY 2016 Nhân sự Pattern

On March 3, 2016, trong Patterns Nhân sự, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

Ban há»™i – Tháng hai 10, 2016

On March 3, 2016, trong Họp Hội, bởi doug.chan

2.10.16 ChÆ°Æ¡ng trình nghị sá»± 2.10.16 Văn bản 2.10.16 Văn bản – MY 2017 Proposed Budget 2.10.16 Từ phút

2016 1st Hợp đồng Quarter

On March 3, 2016, trong Hợp đồng, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]