GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

New Pictures from Educator Training

Vào ngày 14, 2015, trong Lưu trữ, Tin tức, bởi doug.chan
John Grant and UOG School of Education Dean John Sanchez

John Grant and UOG School of Education Dean John Sanchez

Guam educators at training

Guam educators at training

Lisa Baza-Cruz (GCEC Acting Chair) introducing John Grant

Lisa Base-Cruz (GCEC Acting Chair) introducing John Grant

John Grant with University of Guam School of Educator students

John Grant with University of Guam School of Educator students

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.