GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Educator Misconduct – FREE Professional Development Training

Vào ngày 29, 2015, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

GCEC (Guam Commission For Educator Certification has invited JOHN GRANT (Georgia Professional Standards Commission Chief Investigator) to conduct training on EDUCATOR MISCONDUCT for all Guam Teachers, Administrators and interested School Personnel. We urge all educators to participate in this FREEContinue reading