GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Ban há»™i – Tháng má»™t 13, 2015

Vào tháng Một 13, 2015, trong Họp Hội, bởi doug.chan

1.13.2015 Chương trình nghị sự 1.13.2015 Tài liệu hỗ trợ 1.13.2015 Từ phút

Luật Công 32-220 và 32-236

Vào tháng Một 7, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan

PL 32-220 (Hóa đơn 421) đã được ký thành luật Gov. Calvo on Dec. 29, 2014. Hóa đơn 421-32 "AN ACT PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH HIỆN HỮU VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA GUAM BAN CHỨNG giáo dục tại Chương 8, TITLE 5A, GUAMContinue reading