GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

NOTICE OF PUBLIC HEARING

On July 18, 2014, trong Thông báo, Lưu trữ, bởi doug.chan

A public hearing will be conducted at 3:00 chiều, Thursday, Tháng Tám 7, UOG School of Education Room103, Mangilao, Guam. The purpose of this hearing is to discuss: Rules Governing the Standards of Professional Conduct for Guam Educators; and Amendments toContinue reading