GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Ban há»™i – May 13, 2014

Vào ngày 20, 2014, trong Họp Hội, bởi doug.chan

5.13.14 Chương trình nghị sự 5.13.14 Văn bản 5.13.14 Từ phút

PRAXIS I Core Academic Skills for Educators Test

Vào ngày 10, 2014, trong Thông báo, bởi doug.chan

Beginning September 1, 2014, ETS will no longer offer the current Praxis I (PPST). ETS is replacing it with the Praxis Core Academic Skills for Educators Test. The new scores for the Praxis Core are: Reading 156; writing 162, Mathematics 150 Previous passing PPST scores will be recognized, … Continue reading

MY 2014 Nhân sự Pattern

Vào ngày 1, 2014, trong Patterns Nhân sự, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

MY 2013 Nhân sự Pattern

Vào ngày 1, 2014, trong Patterns Nhân sự, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

MY 2014 – So sánh Quý Statement Q1

Vào ngày 1, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

[ Nhấn vào để xem file PDF ]

Government Hosted Budget

Vào ngày 1, 2014, trong Ngân sách, bởi doug.chan

You may view government hosted budgets here:Â http://budget.guam.gov/?deptcode=7600ÂPlease note that they may not be updated.