GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Luật Công 31-50

Vào ngày 2, 2011, trong Thông báo, bởi admin

Thống đốc Eddie Baza Calvo đã ký Quy tắc GCEC và các quy định thành luật vào thứ Hai, May 23, 2011. All educators and those interested in becoming an educator MUST read Luật Công 31-50. Tất cả các yêu cầu về chứng nhận được quy định trong pháp luật.

& nbsp;,,en,& nbsp;,,en,& nbsp;,,en

Đóng cửa.