GCEC

Guam Ủy ban Chứng nhận giáo dục

Tôi KUMISION SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Nằm trong
Đại học Guam School of Education
Phòng 105 (1st lầu)

Gọi để biết thêm thông tin
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

AUTOMATIC EXTENSION UPDATE

Vào ngày 1, 2020, trong Thông báo, by Frank Lujan

Due to the extraordinary circumstances brought on by the COVID-19 pandemic, automatic extensions until August 31, 2020 will be provided for all educator certificates with expiration dates from March 16, 2020 to June 30, 2020. All renewals which would haveContinue reading

NOTICE/ANNOUNCEMENT

On April 30, 2020, trong Thông báo, bởi doug.chan

Due to the extraordinary circumstances brought on by the COVID-19 pandemic, automatic extensions until July 30, 2020 will be provided for all educator certificates with expiration dates from March 16, 2020 to May 30, 2020. All renewals which would have occurred during thatContinue reading

Guam Code of Ethics Presentation of John Grant

Vào ngày 14, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan

Please review the Guam Code of Ethics powerpoint presentation of John Grant. Download Link:Â Guam Code of Ethics Presentation

NASDTEC 2015 Model Code of Ethics for Educators

Vào ngày 4, 2015, trong Tin tức, bởi doug.chan

Please review the updated 2015 Model Code of Ethics for Educators provided by the NASDTEC (National Association of State Directors of Teacher Education and Certification). View the 2015 Model Code of Ethics for Educators

Luật Công 32-220 và 32-236

Vào tháng Một 7, 2015, trong Thông báo, bởi doug.chan

PL 32-220 (Hóa đơn 421) đã được ký thành luật Gov. Calvo on Dec. 29, 2014. Hóa đơn 421-32 "AN ACT PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH HIỆN HỮU VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA GUAM BAN CHỨNG giáo dục tại Chương 8, TITLE 5A, GUAMContinue reading

PRAXIS I Core Academic Skills for Educators Test

Vào ngày 10, 2014, trong Thông báo, bởi doug.chan

Beginning September 1, 2014, ETS will no longer offer the current Praxis I (PPST). ETS is replacing it with the Praxis Core Academic Skills for Educators Test. The new scores for the Praxis Core are: Reading 156; writing 162, Mathematics 150 Previous passing PPST scores will be recognized, … Continue reading

New Certification Officer

Vào ngày 20, 2013, trong Thông báo, bởi doug.chan

Hiệu quả tháng 24, 2013, Fran-Nicole Camacho là Cán bộ Certification GCEC mới

Applications Renewal

Vào tháng Một 26, 2013, trong Thông báo, bởi doug.chan

Ứng dụng đổi má»›i được chấp nhận 6 months prior to expiration.Â

Form Disclaimer

On March 9, 2012, trong Thông báo, bởi doug.chan

PL 31-50 GCEC không thể chấp nhận nộp hồ sơ trực tuyến các mẫu đơn. Tất cả các mẫu đơn phải được nộp tại văn phòng GCEC cùng với các tài liệu và chứng từ thanh toán cần thiết.