GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Gayle Hendricks, PhD, Upuan (Terminal Degree Rep)
Lisa Base-Cruz, Ed.D, Vice-Chair (Terminal Degree Rep)
Elisabeth Ichihara, Ed.D, Ingat-yaman (Guidance tagapayo Rep)
Michelle Santos, Ed.D (Community Rep)
Lisa Cooper-Nurse, Ed.D. (Administrator)

EX-officio KASAPI:
Mary AY. Okada, Edd, President / CEO-GCC
Lourdes San Nicolas, Tagapangulo, GEPB
Jon Fernandez, Esq., DOE Superintendent
Robert A. Underwood, Edd, Presidente, UOG
Lea Santos, GCEC Executive Director, Sekretarya

& Nbsp;

Comments ay sarado.