GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

AKING 2018 Pattern ng Paghahanap ng mga Tauhan

On March 7, 2018, sa Staffing Patterns, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2017 Pattern ng Paghahanap ng mga Tauhan

On January 1, 2017, sa Staffing Patterns, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2016 Pattern ng Paghahanap ng mga Tauhan

On March 3, 2016, sa Staffing Patterns, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2015 Pattern ng Paghahanap ng mga Tauhan

On December 16, 2014, sa Staffing Patterns, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2014 Pattern ng Paghahanap ng mga Tauhan

Sa Mayo 1, 2014, sa Staffing Patterns, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2013 Pattern ng Paghahanap ng mga Tauhan

Sa Mayo 1, 2014, sa Staffing Patterns, sa pamamagitan ng doug.chan