GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

New Pictures from Educator Training

Sa Agosto 14, 2015, sa Archive, Balita, sa pamamagitan ng doug.chan

NASDTEC 2015 Model Code of Ethics for Educators

Sa Agosto 4, 2015, sa Balita, sa pamamagitan ng doug.chan

GDOE Job Fair

Sa Hunyo 15, 2012, sa Balita, sa pamamagitan ng doug.chan

Certificate Presentation

On March 6, 2012, sa Balita, sa pamamagitan ng doug.chan

Ethics Training

On February 16, 2012, sa Balita, sa pamamagitan ng doug.chan

Etika sa Public Service Training

Sa Hunyo 2, 2011, sa Balita, by admin