GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

AKING 2018 – Comparative Quarterly Statement Q1-Q4

Sa Oktubre 30, 2018, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2017 – Comparative Quarterly Statement Q1-Q4

Sa Oktubre 30, 2017, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2016 – Comparative Quarterly Statement Q2

Sa Mayo 18, 2016, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2016 – Comparative Quarterly Statement Q1

On March 3, 2016, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2015 – Comparative Quarterly Statement Q1

On December 16, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2014 – Comparative Quarterly Statement Q3

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2014 – Comparative Quarterly Statement Q2

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2014 – Comparative Quarterly Statement Q1

Sa Mayo 1, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

Government Hosted Budget

Sa Mayo 1, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan