GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Board Meeting – September 17, 2018

Sa Septiyembre 17, 2018, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – August 16, 2018

Sa Agosto 16, 2018, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – May 17, 2018

Sa Mayo 17, 2018, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – February 19, 2018

On February 19, 2018, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – November 9, 2017

On November 9, 2017, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – September 21, 2017

Sa Septiyembre 21, 2017, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – August 21, 2017

Sa Agosto 21, 2017, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Board Meeting – May 18, 2017

Sa Mayo 18, 2017, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Lupon ng Meeting – Marso 16, 2017

Sa Mayo 13, 2017, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Lupon ng Meeting – Pebrero 16, 2017

On February 16, 2017, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan