GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Meeting Announcement

On November 5, 2018, sa Anunsyo, Archive, sa pamamagitan ng doug.chan

Meeting rescheduled! Please note the new date below.

GCEC REGULAR MEETING IS RESCHEDULED FOR MONDAY, DECEMBER 3, 2018 AT 4:45 P.M. AT THE UNIVERSITY OF GUAM, SCHOOL OF EDUCATION BUILDING, ROOM 213 ON THE SECOND FLOOR. Anyone requiring special accommodations, please contact Julie Mesngon @ 735-2557.

& Nbsp;

Comments ay sarado.