GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

AKING 2014 – Comparative Quarterly Statement Q3

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

AKING 2014 – Comparative Quarterly Statement Q2

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Mga Badyet, sa pamamagitan ng doug.chan

2014 3rd Quarter Contracts

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Kontrata, sa pamamagitan ng doug.chan

2014 2nd Quarter Contracts

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Kontrata, sa pamamagitan ng doug.chan

2014 1st Quarter Contracts

Sa Septiyembre 5, 2014, sa Kontrata, sa pamamagitan ng doug.chan