GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

New Certification Officer

Sa Hunyo 20, 2013, sa Anunsyo, sa pamamagitan ng doug.chan

Effective May 24, 2013, Fran-Nicole Camacho is the new GCEC Certification Officer

& Nbsp;