GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Lupon ng Meeting – Enero 8, 2013

On January 29, 2013, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Click dito to view pdf

Click dito to view the minutes

Treasurer’s Rpt 1.8.13

& Nbsp;

Applications Renewal

On January 26, 2013, sa Anunsyo, sa pamamagitan ng doug.chan

Renewal applications are accepted 6 months prior to expiration.

& Nbsp;