GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

Lupon ng Meeting – Disyembre 12, 2012

On December 18, 2012, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

& Nbsp;

Click to view / download PDF

Click here to download Minuto 12.11.12

Click here to download Treasurer’s Rpt 12.11.13

& Nbsp;

Lupon ng Meeting – Nobyembre 13, 2012

On December 3, 2012, sa Pulong ng Lupon, sa pamamagitan ng doug.chan

Dokumento:

Doc 11.13.12

Doc 11.13.12 BTeachersData

& Nbsp;