GCEC

Guam Komisyon para sa tagapagturo Certification

KUMISION ko SETTEFIKASION PARA MANMANIDUKA

Matatagpuan sa
Unibersidad ng Guam School of Education
Kuwarto 105 (1st Flr)

Tumawag para sa karagdagang impormasyon
(671) 735-2554
(671) 735-2569(fax)

GDOE Job Fair

Sa Hunyo 15, 2012, sa Balita, sa pamamagitan ng doug.chan

& Nbsp;

Sa Hunyo 16, 2012, Certification Officer Marissa Blas and Fran-Nicole Camacho responded to the inquiries of educators at Okkodo High School.

& Nbsp;